Velthuis Milieu en Bouw Management - Milieu, Wegen, Bouw en Infra

Wegen

 

Velthuis Milieu- en Bouwmanagement heeft jarenlange ervaring in de civiele techniek. Deze ervaring bestaat uit het ontwerpen, dimensioneren, uitvoeren en managen van projecten. Zodoende kan Velthuis Milieu- en Bouwmanagement altijd het juiste advies geven waarbij u als klant centraal staat. Met andere woorden uw weg, ons advies

 

Met betrekking tot het Wegenbouwkundige management kunnen wij u de volgende diensten aanbieden:

  •   wegenbouwkundigadvies;
  •   projectontwikkeling en ontwerp;
  •   civieltechnische onderzoeken;
  •   begeleiding van vergunningstrajecten;
  •   projectleiding c.q. begeleiding van civieltechnische projecten;
  •   directievoering civieltechnische projecten;
  •   in- en verkoop materialen;
  •   tendermanaging;
  •   opstellen van Plannen van Aanpak met de daarbij behorende calculatie/ramingen.