Velthuis Milieu en Bouw Management - Milieu, Wegen, Bouw en Infra

Milieu

 

Velthuis Milieu- en Bouwmanagement geeft milieu advies op maat, rekening houdend met de actuele- wet- en regelgeving op basis van een degelijke engineering & praktijkervaring, hierbij wordt tevens een brug geslagen naar duurzame beleidsvoering. Zodoende kunnen wij voor u een passende oplossing bieden voor uw milieu vraagstuk.

 

Als aandachtsgebieden heeft Velthuis Milieu- en Bouwmanagement zich door jaren lange ervaring gespecialiseerd in  grond-, water- en asbestsaneringen alsmede het ontwikkelen en dimensioneren van vloeistofdichte voorzieningen.

 

Met betrekking tot het Milieumanagement kunnen wij u de volgende diensten aanbieden:

  •   milieukundigadvies; 
  •   milieukundigonderzoek;
  •   begeleiden in milieuvergunningstrajecten;
  •   begeleiding in milieukundige certificeringstrajecten;
  •   projectleiding c.q. begeleiding van milieukundige projecten;
  •   directievoering op milieukundige projecten;
  •   managen van afvalstromen;
  •   opstellen van saneringsplannen, VGM-plannen en calculaties/ramingen;
  •   offerte afgeven voor afvoer verontreinigde materialen naar erkende verwerkers.